Monday, January 18, 2010

ISU ALAM SEKITAR

P&P MINGGU 3

TEMA

:

ISU ALAM SEKITAR

OBJEKTIF UMUM

:

Memberi kefahaman sekitar isu alam.

OBJEKTIF KHUSUS

:

Pelajar dapat memberikan penerangan ringkas perkara-perkara berikut melalui pembentangan kumpulan.

1. Fungsi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

2. Fungsi Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

3. Hutan dan kegunaannya

4. Perjanjian alam sekitar

· Deklarasi Rio de Jeneiro

· Deklarasi Langkawi

· Protocol Kyoto Sumber: Era Hijau 4/2007

· Cop15

5. Pertumbuhan Populasi dan Alam Sekitar : Masalah Global – Sumber Era Hijau 1/2009

6. Pemanasan global Sumber : Buletin Pengguna Januari 2007

No comments: