Wednesday, January 6, 2010

KEPENGGUNAAN


P&P MINGGU 2

OBJEKTIF KHUSUS

Pelajar dapat memberikan penerangan ringkas perkara-perkara berikut melalui pembentangan kumpulan :

1. Fungsi kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

2. Hak-hak dan tanggungjawab pengguna

3. Standard penghasilan barang yang menepati piawai : Standard dan keselamatan makanan ( Artikel Buletin Pengguna Januari 2006 m/s 4-5 & May 09 m/s11-12)

4. Akibat penggunaan barangan yang merbahaya

5. Bentuk-bentuk penipuan terhadap pengguna

6. Perlindungan pengguna dan cara-cara membuat aduan

7. Beberapa pendidikan kepenggunaan

8. FOMCA

No comments: