Friday, January 29, 2010

KOMUNIKASI


TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Teknologi digital yang semakin berkembang merupakan pemangkin kepada teknologi komunikasi di Malaysia. Menyedari kepentingan teknologi komunikasi dalam pelbagai bidang, kerajaan telah melancarkan satelit .

No comments: