Friday, January 29, 2010

TEKNOLOGI ROBOTIK


1. Memperkasa teknologi robotik

Latihan esei
Teknologi robotik terbukti telah memberikan sumbangan dalam pelbagai bidang. Pihak tertentu haruslah memainkan peranan yang perlu bagi memperkembangkan lagi teknologi ini. Bincangkan

No comments: