Sunday, November 21, 2010

TEKNOLOGI HIJAU

Hijau


KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR


Definisi Tenaga Hijau
Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria 

 •  Ia meminimumkan degrasi kualiti persekitaran; ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar; ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua 
 • Menjimatkan tenaga dan sumber asli; dan
 • Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.
Teknologi Hijau diyakini boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar dan sumber asli, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, memelihara ekosistem, serta bebanan kos kepada kerajaan di dalam usaha menangani kesan negatif daripada pembangunan dan berperanan sebagai alternatif dalam usaha meningkatkan ekonomi negara tanpa menjejaskan alam sekitar.

Huraian lanjut seperti link yang di atas
 • Polisi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan
 • Menyediakan persekitaran teknologi hijau yang kondusif
 • Memeperkukuhkan pembangunan modal insan dalam teknologi hijau
 • Penggiatan penyelidikan dan inovasi teknologi hijau
 • Sektor tenaga 
 • Sektor pembangunan air dan sisa
 • Sektor pengangkutan
 • Sektor pembangunan
Sumbangan anda?

No comments: